Концептуальна записка

Дев'ятий Міжнародний форум з енергетики для сталого розвитку
12 - 15 листопада 2018 року,
Київ, Україна
Концептуальна записка
ЕНЕРГЕТИКА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Повна версія концептуальної записки та проекту заключного документа Дев'ятого Міжнародного форуму з енергетики в інтересах сталого розвитку представлена тут.

Немає спільного узгодженого визначення для поняття енергетика в інтересах сталого розвитку чи шляхів як цього можна досягнути. Оскільки обставини щодо виконання поставлених завдань у кожної нації істотно різняться, країни обирають різні шляхи для досягнення взятими ними зобов'язань, в тому числі в рамках Порядку денного на 2030 рік та Паризької Кліматичної Угоди. Недавній аналіз свідчить про те, що набагато більше зусиль необхідні для досягнення поставлених цілей, включаючи сміливіші політичні рішення, значне фінансування та готовність до використання технологічних рішень широкого спектру. Виконання та досягнення цілей країнами буде залежати від їхніх національних особливостей. Їх вибір буде зроблений в ширшому контексті їх економіки в цілому і, як можна очікувати, буде економічно та соціально раціональний, спрямований на поліпшення якості життя, а не тільки на доступ до сучасної та чистої енергії.

Дев'ятий Міжнародний форум з енергетики в інтересах сталого розвитку (далі дев'ятий форум) - це можливість поміркувати про наслідки прискорення та переорієнтації змін. Технологія інновації та декарбонізація вимагають супутніх соціальних модернізацій, тому дев'ятий форум буде визначати заходи, спрямовані на закриття розривів між діями та амбіціями. Особливу увагу буде приділено стійкості енергетичної інфраструктури та зв'язків у контексті кругової економіки для покращення ресурсоефективності. Форум зосередиться на руйнівних рушійних силах, і як їх можливо вигідно використати для формування енергії в інтересах сталого розвитку. Захід об'єднає всі варіанти технології з регіональним співробітництвом, інвестиційними та фінансовими аспектами.

Намір форуму полягає в тому, щоб узгодити збалансований набір варіантів для конкретних і ефективних дій країн як на найближчий термін, так і на більш тривалий, а також інформувати основні політичні сили про колективну думку щодо енергії в інтересах сталого розвитку. Захід розгляне рішення, запропоновані Міністерством енергетики на початку восьмого форуму, який відбувся в Астані, Казахстан, 11 червня 2017 року та посилить дію колективних рекомендацій як подальшу віху міжнародного форуму.

ФОРУМ

Міжнародний форум енергетики в інтересах сталого розвитку є платформою, яка має певний контекст і чітко виражені завдання. Цей дев'ятий форум об'єднає відкриття міністерського засідання з пленарними засіданнями, паралельними семінарами та відвідування сайту протягом чотирьох днів. Під час серії семінарів та обговорень, форум визначить, що таке енергія в інтересах сталого розвитку і як співпраця та узгоджені дії можуть забезпечити порядок денний на 2030 рік.

Неможливо переоцінити важливість співпраці для досягнення сталості. Партнерство та співпраця на усіх рівнях має важливе значення для досягнення порядку денного на 2030 рік. А співробітництво між Організацією Об'єднаних Націй, урядами, громадянським суспільством, фінансовими установами та приватним сектором необхідне для використання досвіду та ресурсів для вирішення складних та взаємопов'язаних проблем енергетики в інтересах сталого розвитку.

Форум організований спільно урядом України і п'ятьма регіональними комісіями Організації Об'єднаних Націй в партнерстві з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), Інститут Організації Об'єднаних Націй з підготовки кадрів та досліджень (ЮНІТАР), Навколишнє середовище ООН, Всесвітній банк, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), Міжнародне агентство поновлюваних джерел енергії (ІРЕНА), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Глобальний екологічний фонд (ГЕФ ), Організація Міжнародної конференції з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Міжнародної енергетичної хартії, Міжнародного енергетичного форуму (IEF), Копенгагенського центру з енергоефективності, Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (МІПС), Інституту охорони навколишнього середовища Фраунгофера і енергетичних технологій UMSICHT, Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія (PNNL), Дартмутський коледж і Мережа дій по клімату (CAN).

Форум залучить міжнародних експертів з енергетики, державних службовців та представників бізнес-спільноти, фінансового сектора, академічних кіл та громадянського суспільства, щоб поділитися думками про те, як сталі енергетичні системи можуть бути розроблені та впроваджені. Форум також включатиме щорічні сесії Групи експертів ЄЕК ООН з енергоефективності та відновлюваної енергії. Серед запланованих семінарів будуть такі: регіональний семінар "Шляхи до стабільної енергетики" та четверта зустріч спільної робочої групи зі стандартів енергоефективності у будівлях.

У 2017 році п'ять регіональних комісій працювали зі Світовим банком та Міжнародним Енергетичним Агентством щоб оцінити світовий прогрес у галузі сталої енергетики. Результат полягав у тому, що підтримка сектора енергетики на порядку денному 2030 р. є ризиком, через швидкість покращення енергоефективності, впровадження чистих низькоенергетичних рішень, а також недостатнього доступу до сучасних енергетичних послуг. Для поліпшення необхідні прискорені та конкретні заходи, енергоефективність, раціоналізація використання енергії, оптимізація енергетичних ресурсів та впровадження сталих енергетичних технологій та інфраструктури. На дев'ятому форумі буде представлене ​​чесне та раціональне обговорення основних проблем, а саме: енергетична безпека, залежність від викопного палива, брак інформації та недостатня здатність впливати на зміни. Досягнення завдань Програми на 2030 рік вимагатиме повного залучення промисловості для перетворення енергії. Важливо стежити за прогресом в галузі енергетики в інтересах сталого розвитку таким чином, щоб відобразити наскрізні взаємозв'язки між цілями сталого розвитку, як мінімум, мають бути зв'язки між 6, 7, 11, 12, 13, 15 та 171 цілями.

Деякі варіанти підвищення загальної ефективності сучасної енергетичної системи часто включають причини суспільного сприйняття та емоції, політику, невідповідності на ринку, або проблеми безпеки та екології. Справжня трансформація енергетичної системи вимагатиме творчих зрушень в політиці та регулюванні, включаючи обробку енергії як серію послуг, а не як серію товарів. В багатьох країнах сучасна політична, регулююча та промислова інфраструктура ще не готова до такої трансформації, також країни ще не готові вирішувати проблеми, які виникнуть в порядку денному на 2030 рік. Сучасна економічна інфраструктура не готова прийняти наслідки нового нормального.

На дев'ятому форумі будуть обговорюватися нові можливості та проблеми. Форум пропонує діяльність об'єднану семінарами за чотирма основними напрямками:

1) Зміни в енергетиці та декарбонізація
2) Надійні системи та інфраструктура
3) Налагодження зв’язків та довіра інвесторів
4) Актуальні теми і питання для глибокого обговорення


1. Зміни в енергетиці та декарбонізація

Перший напрямок дев'ятого форуму буде вивчати економічно ефективне децилювання енергії. Міжнародна співпраця може зміцнити національні дії і тим самим прискорити трансформацію. Зв'язок між енергетикою та іншими основними напрямками розвитку (наприклад, вода, повітря, харчування, здоров'я, освіта та стать) дає можливість для створення міжгалузевих перспектив та цілісних рішень.

Розробка та впровадження чистих технологій та їх взаємодія з існуючою інфраструктурою лежать в основі тих варіантів, які є доступними для побудови майбутньої енергетичної системи в середньостроковій перспективі, оскільки 80% сьогоднішньої енергії базується на основі копалин. Наприклад, станом на січень 2018 р. більше 656 ГВт нової вугільної потужності перебуває в будівництві по всьому світу (але згідно з додатками з 2017 по 2040 рр., тощо, враховуючи виведення з експлуатації, очікується лише на рівні близько 400 ГВт).

Графік 1. Глобальні середньорічні додатки до чистої потужності за типами. Джерело: World Energy Outlook 2017, Міжнародне енергетичне агентство

Легенда: по вертикалі зверху вниз: вугілля, газ, атомна, відновлювальна енергетика
по горизонталі зліва направо: вугілля, газ, атомна, cонячна, вітрова, інші відновлювальні види.

 

Важливою є кількість людей, чиї національні доходи та засоби до існування залежать від викопної енергетики. Як наслідок, перехід до використання зеленої енергії вимагає швидкого, але ретельного управління. Підвищення якості життя як центральна мета зобов'язує підключати політичні підходи, які оптимізуються протягом усього 2030 року. Порядок денний, включатиме, зокрема, декарбонізацію та кліматичні питання, доступ до енергії, воду та навколишнє середовище, та здоров'я.

Світова вуглецева енергія залишається в основному стабільною протягом останніх двадцяти років з незначними збільшення в 2017 році.Графік 2. Глобальні викиди CO2, пов'язані з енергією, 2000-2017. Джерело: Стан глобальної енергетики та CO2, Звіт 2017, Міжнародне енергетичне агентство

Використання відновлюваної енергетики ще не забезпечили необхідної та очікуваної дегенерації вуглецю. Недавні дослідження показують відсутність кореляції між доповненнями енергії з відновлюваних джерел енергії та загальної чистої вуглецевої напруги енергії. Хоча енергія в інтересах сталого розвитку включає в себе більше, ніж просто енергію та клімат, енергетика є ключовим сектором для досягнення кліматичних цілей. Проте дії щодо скорочення викидів, пов'язаних з енергетикою, в даний час не входить у близько половину національних визначень, поданих до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. При умові, що вони входять, то не обов'язково покривають викиди з усіх джерел енергетики і не завжди зрозуміло, що обіцянки в НДЦ є послідовними з існуючою національною енергетичною політикою та планами.

2. Надійні системи та інфраструктура

Цей напрямок буде вивчати енергетичну інфраструктуру, сталість і планування та пропонуватиме  розглянути дослідження з різних кутів. Адекватна інтеграція кліматичних ризиків при плануванні клімату, інвестиції, вимагають зміни від традиційної поведінки до комплексного рамкового підходу, який об'єднує кліматичну інформацію, оцінку впливу на клімат і прийняття рішень для інвестування. Такі зрушення в парадигмі вимагають надійної кліматичної інформації з відповідними інструментами моделювання та підтримуються виділеними установами, щоб краще інформувати політику та планування розвитку.

Наприклад, недавнє дослідження Світового банку / ЄЕК ООН "Підвищення кліматичної стабільності інфраструктури Африки" (ПКСІА) показало, що належна інтеграція кліматичних змін при плануванні інвестицій в інфраструктуру може значно зменшити ризик, пов'язаний зі змінами клімату майбутнього до фізичної та економічної ефективності гідроенергетичних та зрошувальних інвестицій. Для підтримки росту енергетики Африки та прискорення викорінення крайньої бідності, інвестиції в інфраструктуру є основоположними.

Діагностика інфраструктури Африки за 2010 рік показала, що для інвестування в майбутнє десятиріччя необхідно буде приблизно 93 мільярди доларів США на рік, щоб Африка змогла заповнити свій інфраструктурний розрив. Програма розвитку інфраструктури в Африці (ПРІА), схвалена в 2012 році главами держав та урядів континенту, містить амбіційний довгостроковий план щодо закриття розриву в інфраструктурі Африки, у тому числі завдяки значному збільшенню потужності виробництва гідроелектростанцій та водосховища. Значна частина цих інвестицій буде підтримувати будівництво довгоживучої інфраструктури (наприклад, дамби, електростанції, зрошувальні канали тощо), які можуть бути вразливими до змін кліматичних моделей, хоча напрямок і масштаби кліматичних змін залишаються невизначеними.

Чим глибшим є перехід до енергії з низьким рівнем вуглецю та зеленої економіки, тим більш конкурентоспроможна і стала економіка країни буде в майбутньому. Наприклад, позитивний потенціал полягає в перетворенні великих промислових комплексів та модернізації енергетичної інфраструктури комплексно. Є цілий ряд промислових комплексів по всьому світу, де видобуток, енергетика, генерація, металургія, виробничі та транспортні засоби були інтегровані в щільні, взаємопов'язані підприємства. Ці великі промислові комплекси виросли в містах та населених пунктах з їх можливостями працевлаштування, і тепер вони вразливі для впливу на навколишнє середовище та соціальних проблем, переворотів. Коли країни модернізують свої гірничодобувні та енергетичні галузі, це в їх інтересах сталого розвитку. Міста та регіони по всьому світу є ключовими учасниками інноваційних рішень. Коли рішення зроблені в партнерстві і розробляються прозоро і відкрито, модернізація великих промислових комплексів може призвести до інновацій, соціальних та екологічних сталих національних стратегій.

Існує також велика проблема у всьому світі щодо реконструкції існуючих будівель, особливо багатоквартирних житлових будинків. Погане обслуговування цих будинків у містах призвело до поганої енерго продуктивності, а також призвела до соціального навантаження, старіння житлового фонду, спільних технічних приміщень у неналежних умовах та енергетичної бідності. У багатьох країнах є кілька демонстраційних проектів сучасних технологій енергоефективного ремонту. Однак багато високотехнологічних будівель не підтримують свою продуктивність з часом, оскільки є необхідність в технічній експертизі. Людський фактор представляє величезний виклик у організації енергоефективності та реконструкції житлових багатоповерхових будинків на додаток до технологічних, управлінських та фінансові проблем.

3. Налагодження зв’язків та довіра інвесторів

Дев'ятий форум представляє нові можливості для фінансових та енергетичних спільнот, а саме щоб взаємодіяти та створювати партнерські стосунки у більш широкому контексті Програми на 2030 рік. Будучи такими необхідними у минулому році, товариські заходи пропонуються для полегшення діалогу про можливості для розвитку сталої енергетики та заохочення трансформаційних інвестицій, а  також вирішення проблем, які можуть перешкоджати інвестиціям. Учасники мають можливість обговорити ключові питання, визначити пріоритети та запропонувати конкретні рекомендації щодо змін в політиці, необхідних для подолання політичних, правових, регуляторних, технічних бар'єрів та скористатися чистим енергетичним потенціалом.

Що стосується поновлюваних джерел енергії, то впродовж останніх десятиліть у більшості країн були прийняті детальні поновлювані енергетичні стратегії з амбіційними цілями та механізмами фінансової підтримки для сприяння інвестиціям. Нові глобальні інвестиції у відновлювані джерела енергії та палива ознаменували нові рекорди в 2017 році. Проте ці заходи не виявилися достатніми для сприяння інвестиціям та використанню поновлюваних джерел енергії в усіх країнах, а рівень інвестицій на проекти відновлюваної енергетики далеко недостатній для досягнення амбітних змін клімату та цілей сталого розвитку. Хоча витрати на поновлювані джерела енергії можуть знизитися, чіткої суми вартості інтеграції переривчастих джерел енергії в мережу немає. Тому, виклик виходить за рамки фінансування інвестицій і включає в себе наближення до сталої енергетики під більш широким кутом і застосовуючи широке мислення щодо чистої енергії нульової вуглецю.

Однак це стосується не лише спільнот з відновлюваних джерел енергії, які стикаються з труднощами у фінансуванні. Не менш важко працювати на найвищих стандартах існуючих електростанцій з обмеженим доступом для фінансування, модернізації та інтеграції мереж. Форум пропонує платформу для голосування щодо проблем фінансування викопного палива для тих, хто намагається забезпечити населенню доступ до електрики, стабільність мережі і різноманітності  енергетичних сумішей. Повне перетворення енергетичної системи вимагає узгодження інвестицій, стимул до цілей  Порядку денного на 2030 рік.. Форум запропонує можливості для вдосконалення впевненості у трансформаційних, довгострокових інвестиціях у енергетику в інтересах сталого розвитку, а цілі семінарів та заходи, запропоновані у цьому напрямі, призначені для підтримки всіх учасників, які беруть участь у процесі розвитку та розгортанню енергії.

4. Актуальні теми і питання для глибокого обговорення

Як підхід прийнятий вперше на форумі, - цей напрям, призначений для більш глибокого занурення у вибрані цікаві теми. Теми на дев'ятому форумі включають вплив оцифрування, раціональне управління ресурсами та інші теми унікального впливу на зміни.

Оцифрування лежить в основі зміни в сучасному суспільстві, житті, подорожах та бізнесі. В сучасній економіці без цифрової інфраструктури, не буде вироблення, розподілу енергії або її використання. Питання безпеки, залежності, конфіденційності та порушення виникають як у промислових гравців так і в  комунальних, які  в основному інвестують в оцифрування. Існує мало інформації про вартість цифрових технологій у енергетиці. Це питання буде глибше обговорюватися, а саме: де найбільші витрати, які послуги найшвидше зростають, які технології показують найбільший приріст та як бізнес моделі еволюціонують.

Мало інституцій зробило ресурсну продуктивність пріоритетною. Світова економіка все більше зростає та характеризується збільшенням ресурсного дефіциту та бажанням скоротити витрати. Прийняття інноваційних підходів і лідерство щодо продуктивності ресурсів зміцнить конкурентоспроможність та покращить економічну надійність

Покращення енергоефективності в будівлях є найбільшою можливістю для економії ресурсів і попередження зміни клімату, це також робить корисним діловий сенс для вдосконалення конвертованих будівель, ізоляції, більш ефективних систем опалення та охолодження тощо. Перехід до сталої енергетики споживання вимагає дії в різних масштабах, від установки обладнання в окремих будівлях до розвитку інфраструктури на районному, міському та обласному рівнях. Деякі енергетичні рішення є комплементарними (наприклад, будівля може бути обладнана різними видами енергоефективного обладнання від освітлення до систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря), в той час як інші рішення є альтернативними (наприклад, будівлю можна нагріти окремою системою опалення або підключити до районної  теплової мережі). На практиці реалізація рішень з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії включає безліч зацікавлених сторін, від споживачів енергії та монтажників,  до підприємств, що надають комунальні послуги та державних органів. У цьому контексті, ефективна координація між зацікавленими сторонами на основі високоякісних даних є важливим фактором успіху.

Багато країн і міст почали використовувати великі та геопросторові дані для успішної реалізації проектів зі сталої енергетики, наприклад для оцінки потенціалу відновлюваної енергетики в країні рівень розвитку енергетичної інфраструктури міста або визначення енергозбереження для окремих споживачів енергії є ключовим. Заходи навколо цієї теми вводять учасників в основні процеси і технології, а також сприяє обміну міжнародним досвідом на основі конкретних досліджень, оскільки відповідні методи управління та аналізу даних можуть бути легко застосовані в різних місцях.

ЗАВДАННЯ

Дев'ятий форум надає унікальну можливість на основі досягнень попередніх форумів та розробці  дорожньої карти для того, щоб учасники досягли  в коротко- та середньостроковій перспективі порядок денний на 2030 рік.

Підсумкові документи попередніх двох форумів закликали до глибокого довгострокового переходу до сталої енергетики та окресли конкретні кроки регіональних комісій Організації Об'єднаних Націй та їх членів. Дії, які обговорювалися на восьмому Міжнародному форумі з питань енергетики Міністерством з питань сталого розвитку та енергетики,  та були схвалені за участю міністрів:

  • Прискорення переходу до сталої енергетичної системи;
  • Покращення енергоефективності в будівлях;
  • Покращення енергоефективності в промисловості;
  • Прискорення поглинання поновлюваних джерел енергії;
  • Розуміння ролі природного газу;
  • Оцінка рівня метану у вугільних шахт;
  • розширення використання Рамкової класифікації ООН для ресурсів;
  • Зменшення екологічного впливу викопних джерел енергії шляхом розгортання високоефективних технології для зменшення викидів, використання та зберігання вуглецю;
  • Розвиток міжнародного співробітництва та співпраці;
  • Покращення якості даних та показників.

Дев'ятий форум та міністерство енергетики забезпечать реальну перевірку стану енергетики завдяки чесній і обгрунтованій дискусії щодо необхідності модернізації економіки на основі зеленої економіки.

Така система, зокрема, стосується всіх аспектів сталого розвитку у відповідності до національних пріоритетів та проблем, включаючи зміну клімату та використання природних ресурсів, створення робочих місць та енергетичної безпеки, соціальна толерантність, доступ до здоров'я та енергії, тощо. Всі народи об'єднуються в процесі розробки або реалізації свого підходу до тлумачення поняття сталої енергетики та порядку денного на 2030 рік. Необхідно, щоб кожна країна визнала перспективи і рушійні сили, як єдиний шлях до змін в енергетиці. Насправді важливо те, щоб колективна праця дала необхідні результати, і комплексно змогла досягти поставлених цілей швидше, ніж окремі національні або галузеві дії.