До уваги інститутів громадянського суспільства! ПОВІДОМЛЕННЯ Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ініціативною групою з підготовки Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

 

Протокол № 1 від 14 червня  2018 року

До уваги інститутів громадянського суспільства!

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів

для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України повідомляє, що з 15 червня 2018 року  починає процедуру приймання заяв від  інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) для участі в  Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (далі – Громадська рада).

До складу Громадської ради обираються представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства),
які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність
на території України.

     Склад Громадської ради формується на Установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені ІГС.

Кількісний склад Громадської ради визначається Установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

До складу Громадської ради обирається не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

Для участі в Установчих зборах до Ініціативної групи (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08.06.2018 № 312 «Про створення Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України») подається відповідна заява, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

- рішення керівного органу (відповідно до статуту (положення) ІГС про делегування представника для участі в Установчих зборах, засвідчене печаткою;

- біографічна довідка делегованого представника ІГС, а також контактна інформація: електронна адреса та телефони;

- копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку (підпис керівника органу та печаткою); 

 -  інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних (у формі довідки підписану керівником)

 - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства, яка пов’язана з енергетичною сферою та з діяльністю Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (відповідно до абз. 2 пункту 6 Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2010 № 996):  

відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо (протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

 - відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону. 

 - Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Зазначені документи надсилати поштою за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30.

Або власноруч залишити в поштовій скриньці Міненерговугілля України за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 30:

понеділок - четвер з 9.00 до 17.00 год.

п’ятниця з 9-00 до 16-00 год.

Установчі збори відбудуться 22 серпня 2018 року  о 11:00 за адресою:  м. Київ,  вул. Б. Хмельницького, 4, 2-й поверх (актовий зал).

Документи приймаються Ініціативною групою до 24 липня 2018 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Київ,  вул. Хрещатик, 30, з 9-00 до 16-00.

Голова Ініціативної групи Дудка Ганна Іванівна, тел. 206-38-78

ел. адреса: hanna.dudka@mev.gov.ua.

Секретар Ініціативної групи Шевцова Тетяна Юріївна, тел. 206-38-62

ел. адреса: tatyana.shevtsova@mev.gov.ua.